• Asociația Obștea Vicovu de Jos

     

    Organizare - Eficiență - Bunăstare

Avem datoria să protejăm moștenirea comună!

Suprafața fondului forestier

Suprafața fondului forestier al Asociației Obștea Vicovu de Jos este de 347,5 ha din care 346,7 ha păduri și terenuri destinate împădurii și 0,8 ha terenuri afectate gospodării silvice.

Posibilitatea de exploatare

Conform Amenajamentului silvic, posibilitatea de recoltare este de 1.452 mc/an asigurând un indice de recoltare de 4,2 mc/an/ha.

Lucrări de împădurire

Sunt prevăzute lucrări de împădurire pe o suprafață de 3,8 ha, din care 1,9 ha o reprezintă completări.

Accesibilitate

Pe terenurile care aparțin obștii se poate intra folosind patru drumuri, care asigură o accesibilitate de 100%.